The Battle of Alexander at Issus

The Battle of Alexander at Issus

”The Battle of Alexander at Issus” är en oljemålning från 1529 av den tyska konstnären Albrecht Altdorfer, en pionjär inom landskapskonst och grundare av Donau-skolan. Det skildrar striden vid Issus 333 f.Kr., där Alexander den store säkerställde en avgörande seger över Darius III av Persien och fick avgörande hävstång i hans framstöt mot det persiska riket. Målningen betraktas allmänt som Altdorfers mästerverk och är ett av de mest kända exemplen på den typ av renässanslandskapsmålning som kallas ”the world landscape”, som här når en aldrig tidigare skådad storhet. Hertig Vilhelm IV av Bayern beställde ”The Battle of Alexander at Issus” 1528 som en del av en uppsättning historiska verk.

Konstnär: Albrecht Altdorfer
Ämne: Alexander, strid
Period: Christian IV-stil

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *