The Entombment

The Entombment

”The Entombment” är en oavslutad målning som skildrar placeringen av Jesu kropp i graven, nu allmänt tillskriven den italienska renässansmästaren Michelangelo Buonarroti och daterad till omkring 1500 eller 1501. Målningen finns i National Gallery i London, som köpte arbetet 1868 från Robert Macpherson, en skotsk fotograf bosatt i Rom, som enligt olika motstridiga uppgifter hade förvärvat målningen där cirka 20 år tidigare. Den kronologiska bestämningen av arbetet har varit källan till en viss tvist, även om det i allmänhet anses vara ett tidigt arbete. Vissa tror dock att det kan ha skapats av en av Michelangelos elever efter en teckning av Michelangelo.

Konstnär: Michelangelo
Ämne: Begravning
Period: Högrenässans, Italiensk renässans, Renässans

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *