Fulang-Chang and I

Fulang-Chang and I

”Fulang-Chang and I” skildrar Frida Kahlo med en av hennes apor som hon höll som husdjur, tolkad av många som surrogat för barnen som hon och Diego Rivera inte kunde få. Målningen ingick i den första stora utställningen av hennes verk, som hölls på Julien Levy Gallery i New York 1938. I den uppsats som åtföljde showen beskrev den surrealistiska ledaren André Breton Kahlos arbete som ”ett band runt en bomb” och hyllade henne som en självskapad surrealistisk målare. Även om hon uppskattade hans entusiasm för sitt arbete instämde Kahlo inte med bedömningen: ”De trodde att jag var en surrealist men det var jag inte. Jag målade aldrig drömmar. Jag målade min egen verklighet.” Kahlo gav senare denna målning till sin nära vän Mary Sklar och fäste en spegel på den så att de två vännerna kunde vara tillsammans om Sklar valde.

Konstnär: Frida Kahlo
Ämne: Självporträtt
Period: Naiv konst

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *