The Funeral

The Funeral

”The Funeral”, (Begravningen) är en målning av den tyska expressionistkonstnären George Grosz, avslutad mellan 1917 och 1918. Verket kombinerar element av futurismen och kubismen för att illustrera en begravningsprocess i en modern storstad, som en helvetets avgrund befolkad av vridna och groteska innevånare. Målningen är tillägnad den tyska psykiatern och avantgardeförfattaren Oskar Panizza, mest känd för sin pjäs Liebeskonzil, som bygger på det första historiskt dokumenterade utbrottet av syfilis och visar Gud Fader som en senil gammal man. Även om Panizzas verk, där han avvisade all militarism och religiös auktoritet, ansågs hädiska av både kyrkan och regeringen för kejsaren Wilhelm II, var de speciella på sitt sätt.

Konstnär: George Grosz
Ämne: Begravning
Period: Kubism, Expressionism

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *